20 ნოემბერს, თბილისში, სასტუმრო "რედისონში" AlterGroup დაესწრო EBRD BAS ათი წლის იუბილეს. "ალტერჯგუფი" 2005 წლიდან თანამშრომლობს EBRD BAS. EBRD სტრატეგია მოიცავს სტაბილურ ზრდას როგორც საკონსალტინგო ბიზნესის, ასევე ტურიზმის, ექსპორტ-იმპორტის, სოფლის მეურნეობის და წარმოების. EBRD BAS საბანკო გუნდთან და ფინანსურ ინსტიტუტებთან ერთობლივი თანამშრომლობა ფრაგმენტულია და მცირე ბიზნესი უფრო მეტ მხარდაჭერას მოითხოვს დონორების მხრიდან. ამ პერიოდში AlterGroup მიერ განხორციელებული პროექტები სტრატეგიულ მეეჯმენტში, მარკეტინგში, ადამიანური რესურსების მართვაში, აგრეთვე ვებ-გვერდების შექმნაში მოიცავს: • Movie Theatre Amirani – კორპორატიული რეორგანიზაცია HR • Royal District Theatre – მარკეტინგული სტრატეგია • Radio Ucnobi FM – კორპორატიული რესტრუქტურიზაცია, HR • Coca Cola Georgia - კორპორატიული რესტრუქტურიზაცია, IQ/OPQ Testing, Dental Clinics Chain Newdent – სტრატეგიის და ვებგვერდის შექმნა - www.newdent.ge • Retail Shop G FOX – მოდების ჩვენება ვებგვერდის შექმნა website www.gfox.ge • Publishing House SIESTA – კორპორატიული რესტრუქტურიზაცია, HR management • Art Gallery Chardin - მარკეტინგული სტრატეგია, web-site creation www.artgallerychardin.com • Sea Side Hotel – მარკეტინგული სტრატეგია, ვებგვერდის შექმნა www.seasidehotel.ge • Touristic Firm DekaTravel – მარკეტინგული ტრატეგია, კვლევა, ვებგვერდის შექმნა - www.dekatravel.ge